Nelátkové závislosti

Chápeme jako stavy, při kterých se člověk opakovaně a nadměrně věnuje určité činnosti i přesto, že mu přináší do života psychologické, sociální nebo pracovní komplikace.

Stejně jako u drogových závislostí bývá přítomna silná touha po příjemných zážitcích spojovaných s činností, problémy s kontrolou, preference těchto činností před jinými povinnostmi a zájmy a pokračování i přes závažné důsledky.

Klasickým zástupcem nelátkových neboli behaviorální závislostí je patologické hráčství, tedy závislost na hazardu. V souvislosti s rozvojem moderních technologií a kulturou západní společnosti se k němu přidává mnoho tzv. „nových závislostí“: technologické (počítač, internet, mobilní telefon, TV…), workoholismus nebo např. oniománie (závislost na nakupování).

Jedním z úskalí provázejících závislosti nespojované s užíváním psychoaktivních látek, je praktická nemožnost vyloučit u závislého přístup k problematickému objektu. Abstinence alkoholu je v každodenním životě uskutečnitelná, vyhýbání se používání počítače, mobilního telefonu nebo návštěvy obchodu jen těžko.

Gambling – patologické hráčství

Je ve svých důsledcích ekonomicky a sociálně nejrizikovější závislost. Gambler pociťuje intenzivní puzení ke hře obdobné cravingu u drogově závislých a samotné hraní není schopen zastavit svou vůlí. Kromě herních automatů jsou rizikové i loterie, (online) hazardní hry a sázky. Patologické hráčství narušuje nejen fungování člověka v každodenním životě, ale často vede k rozpadu blízkých vztahů a pádu do dluhové spirály exekucí.

Závislost na internetu

Může mít mnoho podob. Zejména mezi mladými lidmi se zvýšeně vyskytuje závislost na online komunikaci – patologické množství času věnované emailu, sociálním sítím, diskuzním fórům apod.
Závislost na online hrách se nejčastěji týká tzv. multiplayer RPG online her, tedy her na hrdiny pro více hráčů, v jejichž virtuálním světě je člověk schopen trávit veškerý svůj čas. Ne každé nadměrné hraní je ale závislost.
Závislost na pornografických stránkách je podobně jako jiné závislosti provázena nadužíváním (internetové pornografie), neodkladnou nutkavostí, neschopností dostát povinnostem, pokračováním bez ohledu na důsledky a opomíjení rodiny, dětí i sexu reálného.

Workoholismus

Workoholik tráví nadměrný čas v zaměstnání, prací se zaobírá natolik, že dochází k omezení v jiných oblastech života a často ztrácí schopnost těšit se z mimopracovních aktivit. Vysoké pracovní nasazení může být sociálně a finančně odměňováno, ale nese si s sebou i spoustu negativních důsledků, jako je nadměrný stres až pocit vyhoření a výrazně negativní vliv na rodinné a přátelské vztahy.

Terapie

Klíčovým předpokladem pro navržení vhodného plánu léčby je zmapování zisků a ztrát, které pramení z problematického chování a porozumění motivace toho, jakou potřebu se člověk snaží svou závislostí náhradně uspokojovat.
Významnou roli v boji se závislostí hraje psychoterapie – skupinová, individuální, kognitivně-behaviorální, vhodná může být také práce s rodinou. Závislý si musí osvojit nové návyky, naučit se zacházet s rizikovými situacemi, pomoci mohou nejrůznější relaxační techniky. Kromě toho lze využít i konkrétních svépomocných skupin (Anonymní gambleři apod.).