PTSD: post-traumatická stresová porucha

Co je to PTSD?

Posttraumatická stresová porucha (PTSD, Posttraumatic Stress Disorder) je opožděná reakce na nezvykle vysoce stresující situaci. Rozvíjí se do 6 měsíců od traumatizující události. Projevuje se jejím opakovaným prožíváním, poruchami spánku, pozornosti, nadměrnou ostražitostí, stažeností od lidí, úlekovými, či až agresivními reakcemi.

Kdo může onemocnět?

Ohrožený je jedinec vystavený vysoce stresující, až katastrofické události. Postihnout může všechny bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, vzdělání, či národnost. V celkové populaci se PTSD vyskytuje u zhruba 1% lidí. U rizikové skupiny, zahrnující oběti trestných činů, přírodních katastrof či válečných veteránů, se odhady různí (3-58 %).

Jak se to může stát?

Rozvinutí nemoci vždy předchází stresující událost. Uvažuje se, že pro vznik PTSD existují určité genetické, a svou roli hrají také psychické predispozice, např. určité osobností rysy.

Příznaky PTSD:

Dochází ke znovuprožívání události ve snech, či živých vzpomínkách, tzv. flasbackcích. Jedinec se vyhýbá okolnostem, které mu připomínají stresující událost. Dále se u něj vyskytuje některý z následujících příznaků:

Léčba:

V akutní fázi je třeba jedince přemístit ze stresujícího místa. Podpořit jej, podnítit jej také k tomu, aby se o události nebál hovořit. Z dlouhodobého hlediska je nezbytná psychoterapie, která může zahrnovat i postupné vystavování pacienta nepříjemné situaci. Symptomaticky se nasazují také psychofarmaka.