Máte zkušenost s duševním onemocněním a chcete přispět k jeho destigmatizaci?

Napište svůj příběh!

V projektu „Příběhy o duševním onemocnění a zotavení z něj“ sbíráme svědectví lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Téma duševní nemoci je ve společnosti stále spjato s velkým stigmatem – lidé se bojí, že ti, kteří ji zažívají, jsou nevyzpytatelní, nebezpeční, nepochopitelní. V tomto projektu chceme prezentovat toto téma jinak, než jak bývá k vidění v médiích. Cílem projektu tak je přispět ke snižování stigmatu spojeného s duševní nemocí, učinit ji více srozumitelnou. Chceme také poukázat na fakt, že ačkoliv je duševní nemoc nesmírně náročnou životní zkušeností, je možné se z ní zotavit natolik, aby bylo možné vést plnohodnotný život, obzvlášť pokud má dotyčný oporu ve svém okolí.

Proč příběhy?

Psychiatrické diagnózy jsou nástroje, které lékařům usnadňují domluvit se o duševních nemocech. Za každou diagnózou však stojí konkrétní příběh konkrétního člověka. Bez tohoto životního kontextu je diagnóza pouze prázdnou nálepkou. Právě příběh umožňuje pochopit, co se doopravdy děje lidem prožívajícím duševní nemocí. Zaměření na příběh také ukazuje, že za obecnými pojmy se skrývá velká rozmanitost – každý se s nemocí vyrovnával jinak, každý se setkal s jinými reakcemi okolí, u každého měla nemoc trochu jiný průběh atd. V neposlední řadě je důležité uvést, že příběhy, které se o duševní nemoci vypráví, do velké míry spoluvytváří okolí lidí, kteří ji prožívají, a že negativní a stigmatizující postoje duševní nemoc jen prohlubují.

Výstupy projektu

Nasbírané příběhy chceme použít pro různé účely:

  1. Výzkum zaměřený na témata diskriminace, stigmatizace a zkušeností s každodenním životem s nemocí
  2. Destigmatizační aktivity v médiích (např. web mujmindset.cz)
  3. Kniha sesbíraných příběhů zaměřená na proces zotavení z duševní nemoci; určená pro širší odbornou i laickou veřejnost se zájmem o oblast péče o duševní zdraví

Co nás zajímá?

Text by měl být dlouhý zhruba na jeden list A4, tato délka je však pouze orientační.

Vzhledem k této omezené délce není třeba, abyste ve zhuštěné podobě napsali celý svůj životní příběh. Můžete se zaměřit na jedno téma, které považujete za obzvlášť důležité. Pro inspiraci níže uvádíme obecné tipy pro psaní a témata, která nás zajímají především. Budeme rádi, když se některých z nich ve svém textu dotknete (uvítáme však i jiná), ale není nezbytné pokrýt všechna.

Obecné tipy k psaní:

Následující témata berte, prosíme, jako inspiraci:

Informace o nakládání s Vašimi osobními a citlivými údaji

Je pro nás důležité, aby s Vašimi osobními a citlivými údaji bylo nakládáno eticky. V případě, že se zúčastníte, vyplňte prosíme Informovaný souhlas, v němž můžete specifikovat, jakým způsobem si přejete, abychom s Vašimi údaji zacházeli. Pokud si to budete přát, můžete vystupovat s odkrytou identitou, v opačném případě budou Vaše údaje anonymizované – použijeme jiné jméno, případně můžeme změnit reálie. Můžete také určit, pro jaký výstup chcete příběh poskytnout (viz následující odstavec).

Vyplněný Informovaný souhlas prosím podle svých možností a podle situace odevzdejte někomu z našeho týmu (v případě, že spolu komunikujete osobně), pošlete poštou na adresu Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany, nebo pošlete oskenovaný či vyfocený na emailovou adresu pribehy@nudz.cz.

Použití příběhu podle typu výstupu

Kontakt

Své příběhy prosím zasílejte na emailovou adresu pribehy@nudz.cz.

Pokud byste rádi získali podrobnější informace o projektu, nebo v případě jakýchkoli nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat. Se sepsáním příběhu můžeme případně pomoci.