MATERIÁLY DO HODIN

Zde naleznete materiály pro pedagogy k využití do hodin, jež se týkají duševního zdraví, duševní nemoci a stigmatizace. Materiály si můžete pohodlně stáhnout, vytisknout a využít podle návodu či vlastního uvážení. Mezi nabízenými materiály jsou základní informace o duševních onemocněních, osobní svědectví lidí, kteří s nimi mají vlastní zkušenost, informace o stigmatizaci, stereotypech a mýtech, videospoty či leták. Vše je zaměřené na cílovou skupinu středoškolských studentů a podané co nejpraktičtější a nejstručnější formou.

Pokud byste rádi uspořádali seminář s účastí osoby s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, obraťte se prosím na organizace na konci stránky.

 

SEMINÁŘ O DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍ (90 minut)

LETÁK PRO STUDENTY

LETAK

  VIDEA

INFORMACE O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ

 

OSOBNÍ PŘÍBĚHY LIDÍ S VLASTNÍ ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

 

INFORMACE O STIGMATIZACI

 

Pokud chcete na své škole uspořádat seminář, kontaktujte organizaci FOKUS, která má dlouhodobé zkušenosti s programem Blázníš, no a?! na středních školách.

logobna

 

Hledáte-li další užitečné a cílené informace pro studenty, zkuste projekt Nevypusť duši:

ND

 

Projekt SPOLU je sdružení studentů psychologie, kteří pomáhají pacientům psychiatrických klinik a nemocnic na mnoha místech České republiky. V projektu je aktuálně zapojeno 200 dobrovolníků, kteří zpravidla 1-2x týdně docházejí do vybraných psychiatrických zařízení a zajišťují pacientům rozmanitý volnočasový program: výtvarné aktivity, dramatický kroužek, kognitivní trénink, tanečně-pohybové či hudební aktivity a mnoho dalšího. Pacientům projekt nabízí také osobní kontakt s dobrovolníky v rámci tzv. klinického teamu, kdy konkrétní student dochází za pacientem po celou dobu hospitalizace. Díky zapojení v projektu mohou studenti psychologie (a nově i medicíny) získávat praktické zkušenosti již v průběhu studia.

RUKA SPOLU

Kampaň Mind the Mind se zaměřuje na vzdělávání studentů středních škol o duševním zdraví a psychických nemocech se zaměřením na snižování negativních předsudků a stigmatizace vůči osobám se zkušeností s duševním onemocněním. Projekt by založen a probíhá pod záštitou Evropské federace asociací studentů psychologie (EFPSA). V České republice běh projektu zajišťují místní koordinátoři spolu s dobrovolníky, kteří po absolvování zaškolení navštěvují předem oslovené školy a vedou zde interaktivní semináře. Místní týmy mají zároveň podporu v evropském týmu, který zajišťuje mentoring, zaškolování a různé materiály. Semináře doposud probíhaly v Brně a Olomouci, do budoucna bychom naše působení rádi rozšířili také na Prahu.

mind the mind