logo mindset

Podobně jako ve většině zemí světa i v České republice dochází k růstu výskytu duševních onemocnění. Duševní onemocnění se často pojí s vysokou mírou stigmatizace ze strany společnosti, což způsobuje významné sociální problémy a ekonomické ztráty. Také v České republice je velmi rozšířené negativní vnímání lidí s duševním onemocněním a stigmatizující postoje zastávají často i lékaři a zdravotnický personál. Avšak právě personál hraje důležitou roli v léčebném procesu lidí s duševním onemocněním, a jejich stigmatizující postoje mohou vést například k tomu, že nebudou chtít vyhledat odbornou pomoc a jejich zdravotní stav se bude nadále zhoršovat.

V posledních několika letech dochází k nárůstu počtu intervencí, které se zaměřují na snižování stigmatizace vůči lidem s duševním onemocněním. Tyto intervence mají různé podoby a cílí na různé skupiny lidí. Nejčastěji se jedná o různé mediální kampaně, destigmatizační semináře, dokumentární filmy a videoklipy, webové stránky či třeba letáky. Tyto intervence se často snaží přímo či nepřímo zprostředkovat kontakt s lidmi s duševním onemocněním, poukázat na to, že není nutné se takových stranit a tím vytvářet tolerantnější prostředí. Intervence často cílí na obecnou populaci, nicméně časté jsou i intervence, které se zaměřují na žáky a studenty, zdravotní personál a ty, kteří usilují o to se jím stát či jiné skupiny

Projekt Mindset se právě na takovéto destigmatizační intervence zaměřoval a zkoumal, která z vytvořených destigmatizační intervencí je efektivní právě pro budoucí zdravotnický personál, a to pomocí moderních a ověřených vědeckých metod.

Realizátorem projektu je Nadace Academia Medica Pragensis, partnery pak Národní ústav duševního zdraví a Fokus Mladá Boleslav.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali Norským fondům a Ministerstvu zdravotnictví za jejich finanční podporu, všem 23 středním zdravotním školám, které se projektu účastnily, a jejich studentům za jejich ochotu a čas, a všem členům týmu za jejich nasazení a pečlivou práci. Zvláštní poděkování patří těm, kteří se v rámci projektu rozhodli podělit se o svůj vlastní příběh a svoji zkušenost s duševním onemocněním, což vyžaduje velkou odvahu.

TISKOVÁ ZPRÁVA PROJEKTU KE STAŽENÍ

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ

DESTIGMATIZAČNÍ KAMPANĚ: Zkušenosti a výsledky

Přehled a příklady destigmatizačních kampaní v Evropě

MINDSET: JAK MÁŠ NASTAVENOU HLAVU?

elektronická publikace o projektu

PUBLICITA:

Projekt mění postoje studentů, aby psychicky nemocné nepovažovali za nebezpečné

Projekt Mindset se snaží nabourat mýtus, že duševně nemocní jsou nebezpeční

Expert: Jako vozíčkáři neříkáme kripl, tak duševně nemocný není blázen

Projekt Mindset má změnit postoje studentů k psychicky nemocným

Projekt Mindset má změnit postoje studentů zdravotnických škol k lidem s psychickými nemocemi

Český rozhlas Plus: Ranní Plus (pořad od 7:00, v záznamu rozhovor od 46minuty)

 

Projekt je podpořen z Norských fondů.

visiblita

 

Poděkování

Na tomto místě bychom rádi poděkovali Norským fondům a Ministerstvu zdravotnictví za jejich finanční podporu, všem 21 středním zdravotním školám, které se projektu účastnily, studentům za jejich ochotu a čas, a všem členům týmu za jejich nasazení a pečlivou práci. Zvláštní poděkování patří těm, kteří se v rámci projektu rozhodli podělit se o svůj vlastní příběh a svoji zkušenost s duševním onemocněním, což vyžaduje velkou odvahu.

 

Projektový tým:

Petr Winkler, Miroslava Janoušková, Jiří Pasz, Aneta Weissová, Eva Tušková, Karolína Mladá, Jiří Kožený, Cyril Höschl, Lucie Bankovská Motlová, Pavel Trančík, Dana Chrtková, Markéta Vítková, Jaroslav Hodboď, Barbora Vráželová, Lenka Švancarová, Martin Liška, Jeník Tyl, Blanka Ernekerová, Zdeněk Heřt, Jan Látal, Jitka Hlaváčková, Petra Horáková, Hana Káralová a Sara Evans Lacko

 

Obrovský dík patří školám, pedagogům a všem studentům, jež se projektu účastnily. Věříme, že společně můžeme pracovat na zkvalitňování péče a přístupu k lidem s duševním onemocněním v budoucnu.

 

SZŠ Ruská, Praha

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května, Praha

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav

Střední zdravotnická škola Beroun

Církevní SZŠ, Brno

Střední zdravotnická škola, Šumperk

Střední zdravotnická škola, Hranice

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav

SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště

VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotní, Třebíč

SZŠ a OA, Rumburk

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň

VOŠ, OA, SZŠ, Domažlice

Střední zdravotnická škola Pardubice

Střední zdravotnická škola Karviná

Mendelova SŠ, Nový Jičín

Střední zdravotnická škola, Turnov

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Trutnov

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary

Střední zdravotnická škola Písek

Malostranské gymnázium, Praha

SOŠZ a SOU Český Krumlov

Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Praha