Osobní setkání s odborníkem na duševní zdraví a člověkem s vlastní zkušeností může být (nejen) pro studenty formujícím zážitkem. Studenti mohou poprvé poznat zblízka, jaký je život s takovouto diagnózou a doptat se na věci, které je zajímají. Setkávání tohoto druhu podle výzkumu zlepšují postoje k lidem s duševním onemocněním a zvyšují odbornost a připravenost studentů.

Pokud chcete na své škole uspořádat seminář, kontaktujte organizaci FOKUS, která má dlouhodobé zkušenosti s programem Blázníš, no a?! na středních školách.

logobna

 

Hledáte-li další užitečné a cílené informace pro studenty, zkuste projekt Nevypusť duši:

ND

 

Projekt SPOLU je sdružení studentů psychologie, kteří pomáhají pacientům psychiatrických klinik a nemocnic na mnoha místech České republiky. V projektu je aktuálně zapojeno 200 dobrovolníků, kteří zpravidla 1-2x týdně docházejí do vybraných psychiatrických zařízení a zajišťují pacientům rozmanitý volnočasový program: výtvarné aktivity, dramatický kroužek, kognitivní trénink, tanečně-pohybové či hudební aktivity a mnoho dalšího. Pacientům projekt nabízí také osobní kontakt s dobrovolníky v rámci tzv. klinického teamu, kdy konkrétní student dochází za pacientem po celou dobu hospitalizace. Díky zapojení v projektu mohou studenti psychologie (a nově i medicíny) získávat praktické zkušenosti již v průběhu studia.

Kontakt: info@projektspolu.cz

RUKA SPOLU

Kampaň Mind the Mind se zaměřuje na vzdělávání studentů středních škol o duševním zdraví a psychických nemocech se zaměřením na snižování negativních předsudků a stigmatizace vůči osobám se zkušeností s duševním onemocněním. Projekt by založen a probíhá pod záštitou Evropské federace asociací studentů psychologie (EFPSA). V České republice běh projektu zajišťují místní koordinátoři spolu s dobrovolníky, kteří po absolvování zaškolení navštěvují předem oslovené školy a vedou zde interaktivní semináře. Místní týmy mají zároveň podporu v evropském týmu, který zajišťuje mentoring, zaškolování a různé materiály. Semináře doposud probíhaly v Brně a Olomouci, do budoucna bychom naše působení rádi rozšířili také na Prahu.

Kontakt na koordinátorku: michaela.ondraskova@mail.muni.cz

mind the mind