Deprese

Deprese je nemoc, při které je narušena funkce mozku odpovědná za kontrolu nálady. Je provázená intenzivními a trvalými negativními emocemi. Jedná se o patologický smutek. Smutná nálada již není pouze běžnou reakcí na nepříjemné podněty z okolí, ale zcela jedince pohltí. Člověk s depresí vidí svět svýma očima, vnímá věci víc negativně, než ve skutečnosti jsou, a není schopen svůj stav ovlivnit, ani ho jen tak „hodit za hlavu“. Tento stav negativně ovlivní nejen život samotného člověka, může mít dopad na studium, zaměstnání, vztahy s kamarády, partnery a rodinu.

Jak vzniká deprese?

Deprese vzniká vlivem několika faktorů. Zásadní je narušení oblastí mozku, které kontrolují emoce. V těchto oblastech působí tzv. nervové přenašeče (serotonin, noradrenalin, dopamin), látky odpovědné za přenos signálu v mozku. V depresi jsou hladiny těchto přenašečů narušeny. Dále dochází k změně vylučování hormonu melatoninu, který řídí rytmus spánek-bdění. Na vzniku se také podílí genetická vloha, tedy pokud se deprese vyskytla u příbuzných, může být daný jedinec náchylnější k vzniku této nemoci. Většinou však samotná genetika nestačí a k spuštění nemoci přispěje faktor z vnějšího prostředí, například stres (ztráta milované osoby, ztráta zaměstnání, atd.).

Kdo může onemocnět depresí?

Nemoc může postihnout všechny bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, vzdělání, či národnost.

Často se však projeví již v dospívání nebo rané dospělosti. Častěji se vyskytuje u ženského pohlaví. U každého pátého člověka se aspoň 1x za život vyskytne deprese.

Jak poznat depresi?

Diagnózu deprese stanoví lékař. Deprese se může podle závažnosti projevit jako mírná, středně těžká a těžká. Je klíčové rozpoznat nejčastější příznaky nemoci, které většinou trvají alespoň 14 dní:

 1. Nálada je stále smutná, někdy bývá horší brzo ráno než večer
 2. Jedinec nedokáže prožít radost, má nepřiměřené výčitky, ztrácí sebevědomí
 3. Věci, ze kterých měl jedinec dříve radost, ho najednou netěší
 4. Nedokáže se soustředit, udělat rozhodnutí
 5. Zpomalení v běžných činnostech nebo naopak napětí a neklid
 6. Extrémní únava nebo ztráta energie
 7. Potíže se spánkem (neschopnost usnout nebo naopak přemíra spánku)
 8. Výrazně snížená nebo zvýšená chuť do jídla (lze pozorovat zjevné změny tělesné hmotnosti)
 9. Myšlenky o smrti, sebevražedné myšlenky

Jaké je riziko sebevraždy?

Vysoké. V případě, že jedinec má sebevražedné myšlenky, případně okolí zaznamená tuto okolnost, je nutné neodkladně vyhledat odbornou pomoc. Varovnými příznaky můžou být:

 1. Intenzivní pocit beznaděje a smutku
 2. Řeči o smrti, úvahy o tom, kdyby jedinec nebyl na světě
 3. Ztráta zájmu o běžné aktivity
 4. Izolování se od příbuzných, kamarádů

Jak léčit depresi?

Platí pravidlo: čím dřív=tím líp. Deprese je léčitelná a při včasném záchytu může být léčba skutečně život zachraňující. Ve většině případů se léčba neobejde bez specializovaných léků– antidepresiv. Tyto léky předepisuje pouze lékař, většinou psychiatr. Léky ovlivňují hladiny nervových přenašečů, o kterých jsme psali v úvodu. Nástup účinku léků trvá zpravidla 14 dní. Ze zkušeností je známo, že po zaléčení deprese je vhodné léky užívat minimálně dalších 6 měsíců. Je to z důvodu toho, že než si tělo opět bude schopné po tak těžké nemoci samo ovlivňovat hladiny těchto přenašečů, potřebuje na to čas a dostatečnou odolnost. Jakékoliv úpravy s léky je nutné konzultovat s odborníkem.

Další možností, kterou lze podpůrně využít, je psychoterapie. Tento způsob léčby většinou najde své místo po zaléčení akutního stavu deprese, tedy za dostatečného účinku léků. Psychoterapie je vhodná z dlouhodobého hlediska a cílem je naučit jedince žít tak, aby se deprese nevracely.