Duální diagnóza

Jedná se o souběh dvou duševních poruch u jednoho jedince. Tento pojem definuje jedince, kteří za přítomnosti své psychiatrické poruchy (může být jakákoliv) ještě nadužívají nebo jsou přímo závislý na návykových látkách. V poslední době se lékaři čím dál častěji setkávají zejména s pacienty s diagnózou schizofrenie užívající pervitin nebo marihuanu. Proč tomu tak je, pacienti vysvětlují tím, že jim psychotické prožitky (například, že slyší hlasy, které jim něco přikazují) jsou natolik nepříjemné, že je pomocí drog nebo alkoholu dokážou utlumit. Tato jejich snaha unikat k návykovým látkám však značně komplikuje z dlouhodobého hlediska jejich stav a prognózu onemocnění. Častým jevem je také nadužívání alkoholu k uvolnění při úzkostných poruchách nebo depresi. Z dlouhodobého hlediska opět velmi nebezpečné pro riziko vybudování si závislosti, navíc alkohol sám úzkost a depresi prohlubuje.

Jak léčit duální diagnózy?

Primárně je nutné vydržet abstinovat od návykových látek, včetně alkoholu. Je nutné vyhledat odbornou pomoc, která se na tuto problematiku specializuje. Je to proto, že kromě samotné abstinence, je nutné adekvátně zaléčit právě psychiatrickou poruchu. Vzhledem k tomu, že se často jedná již o vybudovanou závislost na návykové látce, je léčba během na dlouhou trať.