VAŠE POMOC JE DŮLEŽITÁ!

Pokud máte pocit, že někdo ve vašem okolí potřebuje pomoc, určitě neváhejte. Je ale potřeba dodržet několik základních věcí. Člověk, který má problémy, například s depresí, moc neocení hlášky typu „Prostě se vzchop!“ Důležitá je empatie, navázání komunikace a váš vzájemný vztah. Pokud si vůbec nevíte rady, mrkněte na některé odkazy na konci článku.

Vstřícnost

V dobrých vzájemných vztazích jde o to, kdo udělá první krok ke sblížení. Chci-li někomu pomoci, pak bych to měl být já, kdo udělá první krok. A nejde jen o krok jediný. Jde o ochotu k “vykročení”, která by měla platit po celou dobu trvání vzájemného vztahu.

Otevřenost

Obrazně by se dala otevřenost znázornit otevřenou náručí. Nejde však jen o rozevřené ruce, ale – a to v prvé řadě – o “otevřené srdce” pro toho, komu chceme pomoci.

Aktivita

I když mnohdy půjde jen o naslouchání tomu, kdo se propadá do problémů, případně i jen o “mlčení ve dvou”, přece jen je zde nutná neúnavná iniciativa toho, kdo chce pomáhat.

Ochota

Jde především o ochotu potlačovat vlastní přání a ustupovat do pozadí. Ten, kdo se rozhodne druhému být pomocí při jeho zvládání duševních problémů, nesmí tak moc hledět na vlastní pohodlí.

Opravdovost

Opravdová pomoc vyžaduje i opravdovost pomáhajícího. Nestačí jen nestranný a formální či neutrálně profesionální přístup. Z každého slova i mimoslovního projevu by mělo být znát, že jsme ve věci pomoci osobně angažování, že nám o to opravdu jde.

Úcta

Úcta k tomu, komu pomáháme. Respekt k němu, i když řada jeho projevů by nás mohla právem vést k opačnému postoji. Jde o bezpodmínečnou úctu k člověku, o úctu, která nevyplývá teprve z toho, co úctyhodného dotyčný dělá nebo jak se úctyhodně chová.

Odstup

Je dobré, když máme k sobě blízko. Je namístě plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Nikde však není psáno, že máme umírat s umírajícími, případně páchat sebevraždu s těmi, kteří se k ní chystají. A takové úmysly lidé s problémy někdy mají. Proto je zapotřebí vedle blízkosti i určitý zdravý odstup.

Znalosti

Chceme-li například někomu pomoci opravit auto nebo televizor, je k tomu třeba nejen ochoty, ale i určitých znalostí. Ty jsou třeba, i když chceme někomu pomoci dostat se z duševních problémů.

Zdroj: Jaro Křivohlavý –  Jak zvládat depresi

POMOC NA INTERNETU:

Pro děti, mládež a studující do 26 let:

https://www.linkabezpeci.cz (email, telefon, chat)

Pro děti, mládež nebo rodiče:

http://www.modralinka.cz (email, telefon, Skype)

Slovenská internetová poradna (i pro Čechy):

http://www.ipcko.sk

Pro dospělé:

http://www.cmhcd.cz/stopstigma/poradna/

http://www.poradna.fss.muni.cz

http://www.esethelp.cz/poradna

Anonymní chat pro kohokoliv:

http://www.chat-pomoc.cz/

Potíže s jídlem nebo s poruchou příjmu potravy:

http://www.anabell.cz/cz/nabizime/internetove-poradenstvi

http://www.medispot.cz/poradny-1/

Pro osoby se zdravotním postižením:

http://www.internetporadna.cz

Drogová poradna:

http://www.drogovaporadna.cz/poradna-on-line/zadejte-dotaz.html

Krizová pomoc:

http://www.bohnice.cz/krizova-pomoc/

Krizová centra Praha, Brno a Ostrava:

http://www.cmhcd.cz/stopstigma/poradna/jste-v-krizi/